Kaftontwerp : Frederik Hulstaert

Strijders voor een ideaal
Ter inleiding

Ludo Abicht, Georges De Schrijver, Jeroen Vanheste en Herbert De Vriese

Strijders voor een ideaal: dat is de titel die we hebben gekozen voor het themanummer van Streven van het jaar 2015. Het thema dat we hierin behandelen is iets specifieker dan wat de titel aangeeft. We hebben onze blik hoofdzakelijk gericht op individuen die van hier naar elders vertrekken om in naam van een ideaal de wapens op te nemen: ze verlaten hun thuisland om deel te nemen aan een gewapende strijd in het buitenland. Centraal in dit nummer staan deze individuen, niet de overkoepelende instanties, organisaties, bewegingen en strijdende partijen. Daarbij is er uiteraard veel aandacht voor de actuele problematiek van de Syriƫstrijders, maar ons themanummer heeft een bredere invulling dan dit: er worden ook andere (historische) voorbeelden besproken van gewapende strijd voor idealen.

De voornaamste vraag die we hebben voorgelegd aan de deelnemende auteurs van dit nummer is deze: wat zorgt ervoor, in de persoonlijke belevingswereld van idealistische strijders, dat het geloof in een ideaal verbonden raakt met de bereidheid om er de wapens voor op te nemen? Die vraag wordt in eerste instantie beantwoord door historische, politieke en sociologische analyses. In enkele bijdragen wordt een meer algemene politiek- en cultuurfilosofische invalshoek gekozen. Aan de fundamentele kwestie van de bereidheid om voor een ideaal te strijden, hangen weer andere vragen vast. Hebben wij alle idealen achter ons gelaten, of zijn er nog waarden waarvoor wij in het Westen bereid zijn te strijden? In hoeverre zijn de idealen van de Syriƫstrijders nog altijd die van onze eigen westerse cultuur? Waarom wordt de publieke opinie zo sterk beroerd door strijders voor een ideaal: houden ze de maatschappij die ze achterlaten een spiegel voor? Antwoorden op deze vragen zijn doorheen verschillende bijdragen van dit themanummer geweven.

...lees verder...