December 2017

A R T I K E L E N

963 Zekerheden in beweging. Antwoord aan Vanheeswijck en Van Bendegem
Benjamin De Mesel

Moeten we aan alles twijfelen? Rond die vraag schreef de auteur een aantal maanden geleden een essay (‘Onbevreesde twijfelaars. Kanttekeningen bij een ideaal’) waarop Guido Vanheeswijck (‘Als de rivierbedding zich verlegt. Over twijfel en zekerheid’) en Jean-Paul Van Bendegem (‘Hoewel, echt zeker ben ik niet’) intussen in Streven hebben gereageerd. In deze bijdrage neemt De Mesel hun voorbeelden als aanleiding om zijn visie te verduidelijken.

974 Maakt de Verlichting ons tot wie we zijn?
Antoon Braeckman

De vandaag vaak gehoorde stelling ‘De Verlichting maakt ons tot wie we zijn’, geeft aan de Verlichting een vaste en welomschreven inhoud. Bovendien verbindt ze de Verlichting met een welbepaalde identiteit, namelijk die van ons. In deze bijdrage toont de auteur waarom de stelling problematisch is. Aan het eind suggereert hij een alternatieve visie op de Verlichting die aan de problematische invullingen ervan ontsnapt.

984 Participatie, kunst en design. het Kolenspoor in Genk
Ginette Verstraete en L. Huybrechts

In de afgelopen jaren is er veel geschreven over burgerparticipatie in de stad. Via kleinschalige initiatieven van onderuit zouden burgers, activisten maar ook kunstenaars en designers een alternatieve stadsomgeving ontwerpen waarin gezamenlijkheid en collectieve betrokkenheid centraal staan. Deze bijdrage beargumenteert aan de hand van een casus uit Genk dat we ons moeten hoeden voor idealisme. Aansluiting bij meerdere spelers op meerdere niveaus is nodig, willen deze initiatieven duurzaam en representatief zijn.

994 Evangelisch fundamentalisme en katholiek integralisme in de Verenigde Staten: een verrassende oecumene
Antonio Spadaro en M. Figueroa

Met dit essay willen de auteurs tonen dat er het één en ander mis is met een bepaalde stroming binnen het Amerikaans katholicisme. Intussen zijn de hoogste echelons van de rechtervleugel binnen deze stroming tegen dit stuk in de tegenaanval gegaan. Of men het er nu mee eens is of niet, dit intussen controversieel geworden essay is in elk geval een must read voor wie geïnteresseerd is in de dialoog omtrent de katholieke deelname aan het Amerikaanse politieke leven.

F O R U M

1002 Amerikaanse civil religion
John A. Dick
1006 Inzicht-bevorderende uitburgering. Over de sociologie van Peter Berger (1929-2017)
Walter Weyns
1010 [Voor]beeldige theologie: HBO’s The Young Pope
Jonathan Lambaerts

P O D I U M

1014 Christopher Nolans Dunkirk. Immersive cinema en de onwerkelijkheid van oorlog
Ivo De Kock
1021 Geschonden Wereld. Braguino en de onmogelijkheid samen te leven
Wilco Versteeg
1025 Uit de diepe put van het geheugen. Over Winterkind van Robert Vacher
Herman Simissen

B O E K E N

Vincent Scheltiens, Met dank aan de overkant. Een politieke geschiedenis van België * Joan Veldkamp, Vrijhaven Shanghai. Hoe duizenden Joodse vluchtelingen in China aan de holocaust ontkwamen * Lucas Catherine, Palestina. Geschiedenis van een kolonisatie * Heinrich Geiselberger (red.), De grote regressie. Vijftien grote denkers over de geest van de tijd * Frank G. Bosman en Arnold Smeets (red.), Gods letterproeverij. Portretten van katholieke literatoren * Gerhard Richter: Catalogue Raisonné, Volume 2, Nos. 198 to 388.


November 2017

© S T R E V E N