Kaftontwerp : Frederik Hulstaert

Opfokken voor dummies

Stop met schreeuwen en rondrennen alsof je haar in brand staat

Frederick Turner

Ik heb eens zitten nadenken over Donald Trump, en over de afschuw en paniek die hij en zijn aanhangers teweegbrengen onder de wat onberispelijker klassen in de Amerikaanse samenleving. En misschien is het tijd voor een realistische antropologie van het vooroordeel. Hier volgt mijn advies. Wees om te beginnen niet bang. En rechtvaardig je gekrenkte woede en wraakzucht niet door haar ‘angst’ te noemen. Als je haar angst noemt en vervolgens gelooft dat het om angst gaat, verander je jezelf in een lafaard, en daarmee tot het hopeloze doelwit van de vrolijke pesterijtjes van degenen die aan hun woede toegeven. Ze zullen je maar al te graag het genoegen doen, je te bevestigen in je slachtofferrol – want zij beschouwen je angst als het bewijs voor jouw gevoel van maatschappelijke meerderwaardigheid, en je gezeur als ‘bij pappa gaan klikken’, als de gluiperigheid van de verrader of de klikspaan. Door je wanhoopskreten maak je jezelf bovendien belachelijk. De wereld vergaat niet, en dit essay licht toe waarom.

...lees verder...