Januari 2000

12 Rechter zijn: spreken en (ver)zwijgen...
Paul Bauters

De wereld van het gerecht is een abstracte wereld: de rechter is geen mens van vlees en bloed, maar de spreekbuis van de wet; hij hanteert abstracte noties, die op geabstraheerde rechtsobjecten en geabstraheerde rechtssubjecten worden toegepast. Goedbedoelde pogingen om tegen die abstrahering in te gaan, zijn door de traagheid van de rechtswereld tot mislukking gedoemd.


Februari 2000

174 Dromen van Karel de Grote
Rob Meens


Maart 2000

214 De souffleur van de Franse Revolutie
Guido Vanheeswijck

Mirabeau, Talleyrand, Abbé Sieyès en Condorcet, dat zijn de namen die de geschiedenis onthouden heeft. De man die deze protagonisten van de Franse Revolutie pittige slagzinnen leverde, heeft op Schopenhauer en Nietzsche moeten wachten om eindelijk enige erkenning te vinden


April 2000

302 De eeuwige intellectueel. Twintig jaar na Sartres dood
Ger Groot

Twintig jaar na zijn overlijden staat Sartre in Frankrijk ineens weer in het middelpunt van de belangstelling. Onderhuids is zijn invloed nooit helemaal afwezig geweest. Sartres erfenis is onuitwisbaar. Zijn leven en werk kun je zien als een protest tegen de academisering van de filosofie en de verschraling van de politiek. Een gezonde maatschappij heeft publieke denkers nodig.


Mei 2000

414 Zapatisten in de pen. De brieven van ondercommandant Marcos en de kever Durito
Kristine Vanden Berghe

Sedert 1995 kun je op het internet geregeld grappige en literair hoogstaande brieven lezen van het kevertje Durito en zijn schildknaap Marcos. Hun ware auteur is ondercommandant Marcos, de woordvoerder van de zapatistische bevrijdingsbeweging. Dankzij zijn literaire kneepjes is de zapatistische guerrillaoorlog de eerste netwar van formaat geworden.


Juni 2000

539 Centraal- en Oost-Europese Roma: ongewenste asielzoekers
Peter Vermeersch

Steeds meer komen Centraal- en Oost-Europese Roma in de Europese Unie terecht als asielzoekers. Zowel de landen van herkomst als de landen van de Europese Unie zitten ermee verveeld en zijn naar een oplossing aan het zoeken. De toestand is echter de jongste jaren aanzienlijk verslechterd, zodat de plannen rijkelijk laat komen. Bovendien heeft de westerse reactie op de toestroom van deze vluchtelingen stereotiepe opvattingen over de zigeuners opnieuw wakker gemaakt


Juli-Augustus 2000

606 Niets is wat het lijkt. Mystificatie en bedrog in het werk van Romain Gary en Chimo
Bart Van Loo

De Prix Goncourt krijg je als schrijver maar één keer. Romain Gary kreeg hem een tweede keer, voor een roman die hij onder de schuilnaam Emile Ajar had laten verschijnen. Hij genoot ervan, dat hij de Franse literaire wereld voor schut had gezet. Van Chimo, een auteur die in 1996 met Lila dit ça succes heeft geoogst, is de ware identiteit nog niet bekend. Chimo wil geen aandacht voor zijn persoon, maar voor zijn boeken.


September 2000

715 Vrede in Noord-Ierland?
Erik Faucompret

Op Goede Vrijdag 1998 ondertekenden de Noord-Ierse strijdende partijen een vredesakkoord, dat geen succes werd. Voor het conflict een politieke oplossing vinden is haast onmogelijk, omdat de economische, sociale, demografische en electorale breuklijn voortvloeit uit een eeuwenoude religieuze tegenstelling, die zonder een grondige mentaliteitswijziging niet te overwinnen is.


Oktober 2000

771 De kus van zijn mond
Rob Faesen

De preken van Bernardus van Clairvaux over het Hooglied behoren tot de wereldliteratuur, en hebben een grote invloed gehad op de Europese christelijke cultuur. De abt van Clairvaux is erin geslaagd het nagenoeg onzegbare te verwoorden: de 'mystieke', onmiddellijke liefdesontmoeting tussen God en mens.


November 2000

895 De terugkeer van Lumumba. Interview met cineast Raoul Peck
Erik Martens

Plots geniet de figuur van Lumumba weer heel wat belangstelling. Naast twee Belgische publicaties is nu ook een film over hem gemaakt, door een Haïtiaanse cineast die een deel van zijn jeugd in Congo heeft doorgebracht. Raoul Peck ziet in de zaak-Lumumba meer dan een Belgisch-Congolees conflict. Zijn film moet de geschiedenis van de Derde Wereld vertellen.


December 2000

988 De politieke situatie van Oostenrijk
Christine Kasper

In februari 2000 is in Oostenrijk een coalitie uit de katholieke ÖVP en de rechts-populistische FPÖ aan de macht gekomen. Het succes van de FPÖ is niet alleen te wijten aan het te weinig verwerkte verleden, maar ook aan misstanden in de traditionele Oostenrijkse politiek.


© S T R E V E N