Januari 2001

24 Bestuurlijke delicatesse of onverteerbare kost? Het boeddhisme in België op weg naar erkenning
Adriaan Overbeeke

De Boeddhistische Unie, die nog niet zo lang geleden in België is opgericht, heeft laten blijken dat ze van plan is voor het boeddhisme de status van erkende eredienst aan te vragen. De Belgische overheid staat voor een delicate opgave. Kan ze op het boeddhisme dezelfde criteria toepassen als bv. op de islam of de orthodoxie? En in welke mate beantwoordt het boeddhisme aan de criteria die door de Belgische ambtenaren worden gehanteerd?


Februari 2001

158 Elias Canetti en het geheim van de dieren
Walter Weyns


Maart 2001

195 Thomas More: veelzijdig Patroon van de Vriendschap
Wil Derkse

Thomas More, door Paus Johannes Paulus II geproclameerd tot patroonheilige van de politici, wordt veelal eenzijdig geassocieerd met één boek – Utopia – en met één staatsaangelegenheid, die More met de dood moest bekopen. In deze bijdrage lichten juist de talrijke andere facetten van Mores persoonlijkheid op, en vooral zijn talent voor de vriendschap. Een talent dat hij dusdanig cultiveerde, dat hij met evenveel recht tot patroonheilige van alle vrienden zou kunnen zijn geproclameerd.


April 2001

291 Franciscus van Assisi: evenwicht tussen naastenliefde en mystiek
Ilse N. Bulhof

In hun recente studie Was getekend: Franciscus van Assisi laten Edith van den Goorbergh en Th. Zweerman zien dat Franciscus meer was dan een 'eenvoudige ziel'. Zijn teksten geven blijk van een uitgekiend schrijverschap. Zijn knappe omgang met taal weerspiegelt een heel eigen omgang met God. In Franciscus' beleving is een evenwichtige eenheid gegroeid tussen de gerichtheid op God en de gerichtheid op mensen.


Mei 2001

424 Op zoek naar het hart van de Maya's. Vijfhonderd jaar verspreiding van het christendom in Guatemala
Mario Coolen

Bij de eerste verkondiging van het evangelie aan de Maya's heeft de kerk het geloof van de indiaanse bevolking met kracht bestreden. Na vijf eeuwen erkennen de bisschoppen van Guatemala alsnog dat de Maya's in hun geloof het antwoord vonden op alle belangrijke levensvragen en het mysterie van de kosmos. Voorzichtig lijkt een periode aan te breken waarin de creatieve synthese van eigen geloofstradities met elementen uit het christendom als authentiek geloof wordt erkend.


Juni 2001

531 Vriendschap is sterker dan oorlog. Een verhaal uit Avtalion, Israël
Adrienne Gerber

De joodse nederzetting Avtalion ligt vlak bij het Arabische dorp Arraba, in Galilea. Tot voor kort konden Arabische en joodse kinderen in dit gebied onverstoord als vrienden met elkaar spelen. Sinds in oktober 2000 de Intifada ook hier is losgebarsten, staan overal controleposten en heerst er een sfeer van verdachtmaking en geweld. Als een joodse familie opkomt voor een onschuldige jonge Palestijn, wordt ze ook zelf voortdurend door de Israëlische politie in de gaten gehouden, en het slachtoffer van woede en spot.


Juli-Augustus 2001

579 'God is ook een verhaal'. Over God, de techniek en het Niets in het oeuvre van Harry Mulisch
Joris Gerits

In navolging van Feuerbach en Marx is Harry Mulisch ervan overtuigd dat de mens God naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, en niet andersom. Almachtig is niet God, maar de techniek, die overigens ook tot de destructie van de wereld en de dood van de mens kan leiden. Het goddelijkst is de mens wanneer hij schrijft. Schrijven is scheppen, is heersen, is vereeuwigen, schrijven is 'godworden'.


September 2001

675 In de leer bij Quintilianus
Vincent Hunink

In de eerste eeuw schreef de Romeinse professor Quintilianus Over de opleiding van de redenaar, een compleet handboek retorica. Het is een monument van Grieks-Romeinse eruditie en rijke praktijkervaring. Bovendien blijkt het een boek dat ook in de moderne context nog relevant en verrassend goed bruikbaar is. Dankzij een nieuwe, integrale vertaling is het werk nu ook voor het Nederlandstalige publiek toegankelijk.


Oktober 2001

780 Een Boliviaanse kijk op de cocaïneoorlog
René Mendoza Vidaurre

Door de cocaplant uit te roeien zal de cocaïne verdwijnen: dat is de kern van de Amerikaanse strategie om de luxedrug te bestrijden. In de politiek wordt met twee maten gemeten: de westerse maffia die coca tot cocaïne verwerkt, wordt ongemoeid gelaten, terwijl de Boliviaanse boer wordt gestraft. Voor de Boliviaanse bevolking, die al duizenden jaren lang cocabladeren kauwt, komt dit neer op een culturele genocide.


November 2001

906 De 'Theorie van Alles' Een theorie die alles verklaart, is dat droom of werkelijkheid?
Ger Vertogen

Volgens de 'Theorie van Alles' is de natuurkunde de ultieme theorie, die goed op weg is de hele kosmos te verklaren. Van deze in principe waardevrije wetenschap wordt alle heil verwacht. Maar is het leven wel in een mathematische uitdrukking te vatten? Is een materialistische oplossing van het vraagstuk van lichaam en geest houdbaar? Is de 'Theorie van Alles' geen typisch westerse mythe?


December 2001

985 Robinson, Vrijdag en hun literaire nakomelingen. Een postkoloniale blik op driehonderd jaar robinsonades
Elisabeth Bekers

In Robinson Crusoe (1719) beschrijft Daniel Defoe de relatie tussen Robinson en Vrijdag, meester en knecht, kolonisator en gekoloniseerde, westerling en vreemdeling. Het populaire duo vormt al bijna drie eeuwen lang een inspiratiebron voor vele auteurs. Hun robinsonades zijn net als Defoes origineel getekend door de geest van de tijd waarin ze verschijnen, en belichten uit verschillende hoeken de ongelijkheid tussen Robinson en Vrijdag. De personages van de klassieke roman, die nog volop in de sfeer van het kolonialisme baadde, bewegen zich voortaan in een postkoloniale wereld.


© S T R E V E N