Januari 2009

8 Een echte held loopt alleen. Waar moeten we in vredesnaam met onze moraal naartoe?
Bouke Vlierhuis

In het kader van de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan schreef Streven een essaywedstrijd uit over het thema ‘You’ll never walk alone’. Deelname stond open voor auteurs geboren op of na 1 januari 1975. Uit tweeëntwintig inzendingen koos de jury drie prijswinnaars. De tegendraadse winnende beschouwing wijst – in een tijd waarin veel nadruk wordt gelegd op de collectieve, bijvoorbeeld nationale identiteit – op het belang van het individuele oordeel.


Februari 2009

170 Op een spiegel van code. Het avontuur van Nederlandstalige poëzie op internet
Dirk Vekemans


Maart 2009

197 Kleine literaire geschiedenis van de paraplu
Christophe Van Gerrewey


April 2009

291 'We gaan door, want het leven gaat door'
Julia Salpec

Onlangs werden in een verlaten wapenopslagplaats in Guatemala-Stad stapels verstofte en beschimmelde politiedossiers gevonden. Het betreft 80 miljoen pagina’s materiaal over slachtoffers van de ‘vuile oorlog’ die tussen 1960 en 1996 woedde en naar schatting 200.000 slachtoffers maakte. Nabestaanden hopen in de dossiers aanwijzingen te vinden over de wijze waarop hun geliefden werden ontvoerd en vermoord. Intussen vertellen ze voor het eerst openhartig over de verschrikkingen die zij doormaakten in de periode van geweld.


Mei 2009

399 Free Tibet?
Eric Hulsens

Afgaand op de publieke opinie is China de Tibetaanse cultuur aan het vernielen. Er woedt in Tibet zo ongeveer een Holocaust, terwijl de Tibetaanse cultuur een unicum van pacifisme is, een lichtend voorbeeld voor de wereld. Waarom is er echter zo’n krachtige pro-Tibetlobby, maar zijn er geen staten die de zogeheten Tibetaanse regering in ballingschap erkennen? Is een gesprek tussen de Dalai Lama en China ergens goed voor? Is meedoen met de pro-Tibetlobby een gênante vorm van naïveteit? Een kritische kijk op het Tibetdiscours.


Juni 2009

501 Een vloeiend panorama
Arie Graafland

Juli-Augustus 2009

635 Hoeveel islam verdraagt links?
Erwin Jans

September 2009

753 Van happening tot petit histoire. Wereldvrede volgens John en Yoko
Rutger H. Cornets de Groot

Oktober 2009

804 Gure verbeelding. Kanttekeningen bij Ik ben een bijl van Erik Jan Harmens
Arnoud van Adrichem

In Ik ben een bijl. Nieuwe dichters uit de jaren nul bloemleest dichter en poëziecriticus Erik Jan Harmens (°1970) niet-vrijblijvende of geëngageerde poëzie van dichters die de afgelopen tien jaar debuteerden. De samensteller schreef een vlammende maar uiteindelijk weinig zeggende inleiding die zich bovendien moeizaam blijkt te verhouden tot de opgenomen gedichten. Harmens laat zo een uitgelezen kans liggen om écht stelling te nemen in het poëziedebat.


November 2009

867 Het postmodernisme en de crisis van links. Dertig jaar na La condition postmoderne
Sven Vitse

In het nauwelijks honderd pagina’s tellende La condition postmoderne wilde de Franse filosoof Jean-François Lyotard in 1979 de veranderde status van wetenschappelijke kennis bespreken: tegenover het Verlichtingsideaal van emancipatie en bevrijding ontwaarde hij er een rendementslogica in. Het traktaat bleek echter aan de wieg te staan van even sombere als persistente clichés over politiek, kunst en vooruitgang. Als containerbegrip daarvoor gold ‘het postmodernisme’, waarvan de vaak tegenstrijdige vooronderstellingen in deze bijdrage worden getoetst aan de werkelijkheid, toen en nu.

December 2009

976 De toekomst van het boek. De academische monografie opnieuw bezien
Jean Kempf

Boeken zijn onmisbaar voor de maatschappij. Dat geldt evengoed voor de academische monografie. Helaas wordt ze al geruime tijd bedreigd door productiviteitseisen, waardoor het bestaan van zo’n boek als voorwerp belangrijker is dan de inhoud ervan. Zo blijft achterwege dat een boek een proces behelst, dat door de digitale technologie nota bene kan worden ondersteund en zichtbaar gemaakt. Door een nieuwe ‘ecologie van het boek’ komt het niet alleen midden in de academische discussiegemeenschap zoals die is bedoeld, de scheppende kennis raakt ook terug in de samenleving.

© S T R E V E N