Januari 2010

8 Berg en dal. Het reliëf van de Amerikaanse ziel
Bart Loos

Februari 2010

130 ‘Peru produceert verhalen. Alonso Cueto over Peruaanse literatuur, maatschappij en politiek
Jasper Vervaeke

Dit artikel beoogt de roman Het blauwe uur van Alonso Cueto te plaatsen in de ruimere context van de Peruaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur en maatschappij. Het houdt het midden tussen een essay en een interview. Aan de hand van tussenkomsten van Cueto en de nodige kanttekeningen en reflecties, komen de historische en maatschappelijke problemen aan bod als de guerrilla van het Lichtend Pad, de socioculturele ongelijkheid en de dictatuur van Alberto Fujimori.


Maart 2010

195 Operatie Diversiteit. Enkele cultuurkritische beschouwingen
Walter Weyns

Nu ‘diversiteit’ door overheden is uitgeroepen tot een must, krijgt het woord een bevelskarakter. Het fungeert als ordewoord. En was het nu nog maar zo dat het de overheid echt om diversiteit ging. Maar bij nader toezien blijkt dat het om iets anders dan ‘diversiteit’ gaat. Namelijk om ‘participatie’, ‘inzetbaarheid’, ‘productiviteit’, ‘activering’ en gelijkaardige begrippen die de samenleving opvatten als één samenhangend geheel waarin mensen ‘leden’ zijn of zelfs ‘onderdelen’ die optimaal moeten functioneren.

April 2010

365 Thomas Mann en Serach. Het vrouwelijk geheugen van Israël
Riet Schenkeveld-van der Dussen

Mei 2010

399 Thanatopolitiek
Dirk De Schutter

We vinden het vanzelfsprekend dat de staat in toenemende mate maatregelen neemt die betrekking hebben op onze gezondheid, vruchtbaarheid, hygiëne, voeding en dat de staat tabellen opstelt waarin geboortecijfers worden opgenomen en sterftecijfers, ongeneeslijke ziektes van kanker tot schizofrenie, kindersterfte, zelfmoord, enz. We noemen dat de verantwoordelijkheid van de welvaartsstaat. In dit artikel worden de grenzen en gevaren van deze bio-politiek afgetast.

Juni 2010

365 De georkestreerde volksmisleiding door IOC en FIFA
Stefan Kesenne

Juli-Augustus 2010

399 Schrijven voor het vaderland. Op zoek naar José Martí
Piet Devos

Naar aanleiding van een rondreis op Cuba reflecteert de auteur over de maakbaarheid van geschiedenis. Als literatuurwetenschapper focust hij met name op de cultus rond de dichter des vaderlands, José Martí (1853-1895), en hoe deze figuur wordt ingezet om de revolutie te rechtvaardigen. Maar in hoeverre stemt deze officiële kant van het verhaal nog overeen met de historische werkelijkheid en de huidige toestand op het suikereiland?

September 2010

696 Taal als getuige van onheil. Bij Victor Klemperers Lingua Tertii Imperii
Matthias J. Bunneghem

Taal stuurt volgens de Duitse filoloog Victor Klemperer (1881-1960) bewust en onbewust het handelen aan. Daar waar men het precieze en heldere taalgebruik verwaarloost, lonkt dan ook een groot onheil. Klemperer onderbouwt en illustreert deze these in Lingua Terii Imperii, waarin hij de nazistische invloed op het alledaagse spreken en schrijven monstert. Een werk dat onverminderd als opdracht en aansporing kan gelden om de verdachte kantjes van het taalgebruik binnen de risicosamenleving op te sporen.

Oktober 2010

815 Superman voor een nieuwe supermacht? Over Luiz Inacio Lula da Silva
Luk Corluy

Letterlijk begonnen op straat, als twaalfjarige schoenpoetser, werkte Lula zich via Braziliaanse vakbonden langzaam op. Tot hij in 2002 de hoogste positie van het land verwierf – die van president. Nu zijn ambtstermijnen bijna voorbij zijn, is het tijd voor een terugblik. Lula zette zich in voor een duurzaam kapitalisme. Behalve economische groei wilde hij ook sociaal beleid nastreven. Is Lula, die tijdens zijn presidentschap moest afrekenen met de kredietcrisis, daarin geslaagd? Welke rol speelde het buitenland en het milieu in zijn politiek? Wie volgt hem op?

November 2010

931 Draadloos RSA (7): Regstelling
Gerrit Brand

December 2010

997 Over het schandaal en schandalen
Brendan Callaghan

Krantenkoppen over seksueel misbruik in de katholieke kerk legden over de volle breedte een verband tussen het verplichte celibaat en de manier waarop de katholieke kerk met de beschuldigingen is omgesprongen. De auteur, een psycholoog, kijkt nauwgezet naar deze facetten van een tragische situatie, en vraagt zich af hoe de kerk in zo’n spiraal van lijden, verraad en angst terechtgekomen is.


© S T R E V E N