Januari 2011

130 Alfred Schnittke, een terminale meester
Bart Vervaeck

De strijkkwartetten van Beethoven, de Vier letzte Lieder van Richard Strauss en het laatste zelfportret van Rembrandt – het zijn meesterwerken die getuigen van de andere wereld – van de dood. Ook tonen ze de essentie van grote kunst: ze stellen complexe zaken eenvoudig voor en overschrijden moeiteloos regels die aan mode of traditie gebonden zijn. Tegen de achtergrond van deze terminale meesterwerken belicht dit artikel de muziek van Alfred Schnittke (1934-1998), postmodern polystilist die alles van Bach tot supermarktmuzak in zijn muziek opnam. Zijn onvoltooid gebleven negende symfonie continueert en vernieuwt de traditie van het finale meesterwerk.


Februari 2011
174 ‘Waarheen? Even uit!’ - Over de teloorgang van authentiek contact
Jana Ostyn

Maart 2011

130 Twee fatalismen in Israël
Klaas Tindemans

April 2011

364 Reisperikelen
Georges De Schrijver

Mei 2011

130 De geur van wondvocht, Trauma, herinnering en identiteit bij Jens Christian Grøndahl
Alexander Van Caeneghem

Jens Christian Grøndahl gebruikt in zijn nieuwste roman Dat weet je niet dezelfde herkenbare narratieve structuur als in zijn andere romans. Steeds ervaren zijn personages een trauma of crisismoment dat hen dwingt om terug te kijken op hun verleden. Hun geheugen raakt daarbij stelselmatig vermengd met een actieve, identiteitsconstructieve component: ze proberen te achterhalen wie ze zijn en waarom ze niet gelukkig zijn, maar beseffen dat ze dat zelf mee sturen. Hun voornaamste troost zit precies in die romanstructuur: door verhalen te vertellen worden ze zichzelf en is aanvaarding mogelijk.

Juni 2011

130 New Orleans, de orkaan Katrina en de olieramp
John A. Coleman

Juli-Augustus 2011

632 Draadloos RSA (8). Sal die 'ware' Jood, kerk en bevrydingsbeweging asseblief opstaan?
Gerrit Brand

September 2011

741 Van kijken naar meten. Over antieke en moderne fysiognomie
Toon Van Houdt

Oktober 2011

741 Taxi naar het oerland. Over de kunstwerken van Wilma Marijnissen
Annemarie Estor

November 2011

910 Wat leiders uit de eenentwintigste eeuw kunnen leren van jezuïeten uit de zestiende eeuw.
Chris Lowney

Vele experts uit het zakenleven, de kerk, het politieke en het maatschappelijke leven, spreken over de noodzaak van beter leiderschap. Hoewel zij het allemaal eens zijn over deze noodzaak, is de juiste oplossing nog niet onder woorden gebracht, deels omdat we opgescheept zitten met een verkeerde opvatting van leiderschap. Die gaat vooral over status, macht en geld. Dit artikel gaat in op andere cruciale waarden die aan leiderschap invulling zouden moeten geven: heldhaftigheid, vindingrijkheid, zelfkennis en liefde.

December 2011

1027 Nescio en het verlangen
Stijn Vanclooster
© S T R E V E N