Januari 2012

7 ‘Ook wij zijn de ander’. Brief van een voorbijgaande generatie
David Dessin

Februari 2012

174 Heidegger, the movie
Léonne van der Weegen

Maart 2012

256 De vele levens van filmtovenaar Raúl Ruiz
Ivo De Kock

April 2012

369 Literatuur en politiek tijdens het Interbellum. Leven en werk van Kurt Köhler
Stijn Geudens

Mei 2012

405 God als uitweg
Moshgan Wahedi

Iedereen heeft wel iets te zeggen over de islam. De uitingen beperken zich doorgaans niet tot de religie alleen: ook de gelovigen zelf zijn onderwerp van gesprek. Vaak gaan debatten over moslima’s die aan islamitische ketenen gebonden zouden zijn. Deze redenatie is bedrieglijk. De conflicten waarmee de jonge moslim(a) te maken heeft, blijken hun voedingsbodem te hebben in de cultuur, niet in de islam. Dit artikel zal een uitweg bieden voor een aantal van deze conflicten – sekseverhoudingen, deugdelijkheid en de generatiekloof.

Juni 2012

523 Een sfeerbeeld uit Ierland
Edmond Grace

Juli-Augustus 2012

592 Lief en Leed uit Homs. Verslag van een ooggetuige
Frans van der Lugt

Deze tekst laat zien hoe moeilijk het is om genuanceerd en objectief verslag te doen van gebeurtenissen als die in Syri vandaag. Belangen verblinden de kijk op de werkelijkheid en besmetten de beschrijving ervan. De auteur woont en leeft nu al 48 jaar in het Midden-Oosten en ervaart steeds weer hoe moeilijk het voor een buitenstaander is deze wereld te begrijpen. Ondertussen proberen de inwoners van Homs gewoon door te gaan met leven vaak in bijzondere broederschap.

September 2012

738 Iedereen Latijn
Toon Van Houdt

Oktober 2012

838 Pelgrimage naar Krakow. In memoriam Wislawa Szymborska (1923-2012)
Johan de Boose

November 2012

941 Naties
Klaas Tindemans


© S T R E V E N