Roger Lenaers

Iedere zondag belijdt de kerkganger zijn geloof in Jezus Christus, ‘de derde dag ver¬rezen uit de doden’. Maar hij is zich in de regel niet bewust in welke tegenspraak met het hele moderne denken dat hem brengt. Aan die tegenspraak ontkomt hij alleen, als hij het overgeleverde beeld van God als de buitenkosmische ‘Heer van hemel en aarde’ opgeeft voor een godsbeeld waarmee ook de moderniteit zich kan verzoenen. Ook pas dan wordt de centrale plaats van de zogenaamde ‘verrijzenis’ voor ons leven inzichtelijk.

verschenen: juli-augustus 2018, blz. 354

jaargang: 85/04