Redactieraad

Tinneke Beeckman
(*1976) is doctor in de moraalwetenschappen. Ze publiceerde in 2012 Door Spinoza’s lens (Pelckmans, 2012), gevolgd door twee boeken over de Verlichting in 2015 en 2016. Zij is tevens politiek commentator voor o.a. De Standaard en NRC Handelsblad.

Dirk De Bièvre
(*1971) is hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde Germaanse filologie en politieke wetenschappen in Leuven, Louvain-la-Neuve en Konstanz, en doctoreerde in de politieke wetenschappen aan het European University Institute in Firenze. Zijn interesse gaat uit naar de politieke economie van de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie. Samen met Sieglinde Gstöhl schreef hij The Trade Policy of the European Union (2017) en samen met Arlo Poletti Judicial Politics and International Cooperation: From Disputes to Deal-Making at the World Trade Organization (2016). Verder zingt hij bij gelegenheid als bas in Vlaamse koren.

Wil Derkse
(*1952) is opgeleid als chemicus en filosoof. Hij was hoogleraar wijsbegeerte bij de Technische Universiteit Eindhoven, hoogleraar wetenschap, samenleving en levensbeschouwing bij de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar wijsbegeerte bij de Open Universiteit Nederland.

Herbert De Vriese
(*1973) is docent filosofie aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde architectuur en filosofie. In 2011 promoveerde hij op het proefschrift De Roes van de Kritiek. Bruno Bauer en ’die Freien’.

Stefaan Marysse
(*1945) was gewoon hoogleraar in de politieke economie en de ontwikkelingseconomie aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceert op het gebied van verdeling van inkomen en macht in de internationale relaties en over ontwikkelingsproblemen van vooral Sub Sahara Afrika.

Dirk Rochtus
(*1961) is doctor in de politieke en sociale wetenschappen. Hij doceert internationale politiek en Duitse geschiedenis aan de KU Leuven en publiceert over nationalisme, Turkije en Duitsland.

Jean-Pierre Rondas
(*1946) studeerde Engelse en Duitse literatuur aan de Universiteit Gent. Was van 1980 tot 2011 producer en programmamaker bij het culturele radionet van de VRT (Klara).

Willie van der Merwe
(*1957) is professor Filosofie aan de Universiteit van Stellenbosch (Zuid-Afrika). Hij studeerde Afrikaanse en Nederlandse Letterkunde, Filosofie en Theologie in Stellenbosch en promoveerde op Husserl en Wittgenstein se beskouinge oor die verhouding tussen taal en ervaring. Hij is gespecialiseerd in het raakvlak tussen hedendaagse taalfilosofie, godsdienstfilosofie en cultuurfilosofie. Als gastprofessor en navorser was hij actief aan de KU Leuven, de Universiteit van Tilburg, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Universiteit van Salzburg en namens UCSIA aan de Universiteit van Antwerpen.

Guido Vanheeswijck
(*1955) is gewoon hoogleraar aan het departement wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen en deeltijds hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij schreef vele boeken over boeken over Robin Collingwood, René Girard en Charles Taylor; zijn meest recente boek is De draad van Penelope: Europa tussen ironie en waarheid (2016).

Johan Vanhoutte, s.j.
(*1953), is licentiaat in de filosofie en in de theologie. Hij is universiteitspastor en beheerder sociale aangelegenheden aan de Universiteit Antwerpen. Tevens is hij voorzitter van Haven vzw, dat het  Antwerps Steunpunt Vluchtelingen en het Antwerps Steunpunt Mensen Zonder Papieren bestuurt.

Walter Weyns
(*1958) doceert theoretische sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen. Hij beoefent een essayistische vorm van sociologie, schreef een dissertatie over Jürgen Habermas en publiceerde onder meer Klassieke sociologen en hun erfenis, Het geval Canetti, Het tijdperk van de maatschappij, en recentelijk Van mensen en dingen. Een verkenning van onze socialiteit.