Frederik Bokshoorn

De eerste en begrijpelijkste econoom

Adam Smith wordt vaak beschouwd als de grondlegger van het laissez-faire in de economie. Het woord is echter pas in 1825 ontstaan, terwijl Smith in 1790 stierf. De kracht van Adam Smith is gelegen in het feit dat hij zich tot het uiterste inspande – en er dertig jaar over deed voor het hemzelf bevredigde – over maatschappelijke en economische realiteiten te schrijven in begrijpelijke taal. Het resultaat: Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.

verschenen: Oktober 1977, blz. 52

jaargang: 45/01