Redactie

Herman Simissen (hoofdredacteur)
(*1959) studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Nadien doceerde hij geschiedfilosofie aan dezelfde universiteit. Sinds 1991 is hij verbonden aan de afdeling cultuurwetenschappen van de Nederlandse Open Universiteit. In maart 2018 promoveert hij op zijn onderzoek naar de Duitse filosoof Theodor Lessing (1872-1933).

Ludo Abicht
(*1936) is docent aan de Universiteit Antwerpen (Internationale Betrekkingen) en bij P.A.R.T.S. (filosofie). Hij studeerde klassieke filologie, Germaanse filologie en wijsbegeerte. Hij is bijzonder geïnteresseerd in culturele stromingen, het Jodendom, het Midden-Oosten en ethica. Zijn meest recente boek is De Bijbel, een vrij zinnige lezing (2016). Op het moment houdt hij zich bezig met atheïstische spiritualiteit en de plaats van de Verlichting in een superdiverse wereld.

Benjamin De Mesel
(*1982) studeerde Slavische talen en filosofie. Hij promoveerde op een proefschrift over Wittgenstein en ethiek en is postdoctoraal onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Favoriete inspiratiebronnen zijn een aantal filosofen uit het midden van de vorige eeuw (Ludwig Wittgenstein, P.F. Strawson, J.L. Austin). Benjamin doet voornamelijk onderzoek in de fundamentele ethiek, onder meer over de volgende vragen. Welke soort uitspraken zijn morele uitspraken en hoe verschillen ze van andere soorten uitspraken? Welke methodes zijn geschikt om morele concepten te bestuderen? Daarnaast is Benjamin bezig met vragen over het statuut van de filosofie: wat is een filosofische vraag, hoe kan een filosoof daar op een verhelderende manier mee omgaan en welke ‘resultaten’ kunnen van de filosoof verwacht worden? Een overzicht van publicaties is hier te vinden.

Annemarie Estor
(*1973) is onafhankelijk cultuurwetenschapper, dichter bij Wereldbibliotheek en tekstredacteur bij Streven. Zij studeerde cultuur- en wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en doctoreerde aan de Letterenfaculteit van de Universiteit Leiden. Zij is geïnteresseerd in wetenschapsgeschiedenis, vogels, off grid wonen, het sublieme in de literatuur, en beeldvorming van Oost en West. Zij is behalve redactielid ook de tekstredacteur van Streven.

Frank Saenen
(*1968) is leraar geschiedenis en esthetica aan het Xaveriuscollege in Borgerhout. Als leraar in deze twee vakken hoopt hij werkvormen en onderzoeksdomeinen te kunnen exploreren waarbij de jongvolwassen leerlingen de meerwaarde leren aanvoelen van een grondig begrip van historische en culturele ontwikkelingen als brug naar een rijkere vorm van burgerzin.

Maarten Van Alstein
(*1978) is historicus en politiek wetenschapper. Hij werkt als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut en is geïnteresseerd in de herinnering aan politiek geweld, conflicthantering en de verhouding tussen moderniteit en geweld.

Nynke van Uffelen
(*1996) studeerde wijsbegeerte en politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Ze is gepassioneerd over politieke filosofie en filosofie van de opvoeding en het onderwijs. Favoriete thema’s zijn burgerschap, het syndroom van Down en sociale rechtvaardigheid. Momenteel werkt ze als wetenschappelijk medewerker bij UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) rond thema’s als Europa en solidariteit.

*

Frederik Hulstaert staat in voor de grafische vormgeving: hij ontwierp de typografie en de sjablonen voor de lay-out van de gedrukte nummers en maakte het logo van deze website. Ook is hij de vormgever van onze flyers.

Margot Bloemen is onze webdeveloper. Zij maakte ook de website van Jan Fabre en die van Deus ex Machina. Ze bouwde deze website en verbeterde de technische koppelingen naar onze sociale media.

Drukkerij Van der Poorten in Leuven is de plek waar het gedrukte tijdschrift wordt gemaakt. Papier, bindwerk, verpakking, verzending, alles in een hoge kwaliteit, op tijd en ecologisch verantwoord.