Redactie

Herman Simissen (hoofdredacteur)
(*1959) studeerde geschiedenis aan de KU Nijmegen. Nadien doceerde hij geschiedfilosofie aan dezelfde universiteit. Sinds 1991 is hij verbonden aan de afdeling cultuurwetenschappen van de Nederlandse Open Universiteit. In maart 2018 promoveerde hij op zijn onderzoek naar de Duitse filosoof Theodor Lessing (1872-1933).

Ludo Abicht
(*1936) is docent aan de Universiteit Antwerpen (Internationale Betrekkingen) en bij P.A.R.T.S. (filosofie). Hij studeerde klassieke filologie, Germaanse filologie en wijsbegeerte. Hij is bijzonder geïnteresseerd in culturele stromingen, het Jodendom, het Midden-Oosten en ethica. Zijn meest recente boek is De Bijbel, een vrij zinnige lezing (2016). Op het moment houdt hij zich bezig met atheïstische spiritualiteit en de plaats van de Verlichting in een superdiverse wereld.

Benjamin De Mesel
(*1982) studeerde Slavische talen en filosofie. Hij promoveerde op een proefschrift over Wittgenstein en ethiek en is postdoctoraal onderzoeker aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Favoriete inspiratiebronnen zijn een aantal filosofen uit het midden van de vorige eeuw (Ludwig Wittgenstein, P.F. Strawson, J.L. Austin). Benjamin doet voornamelijk onderzoek in de fundamentele ethiek, onder meer over de volgende vragen. Welke soort uitspraken zijn morele uitspraken en hoe verschillen ze van andere soorten uitspraken? Welke methodes zijn geschikt om morele concepten te bestuderen? Daarnaast is Benjamin bezig met vragen over het statuut van de filosofie: wat is een filosofische vraag, hoe kan een filosoof daar op een verhelderende manier mee omgaan en welke ‘resultaten’ kunnen van de filosoof verwacht worden? Een overzicht van publicaties is hier te vinden.

Annemarie Estor
(*1973) is onafhankelijk cultuur- en literatuurwetenschapper, dichter bij Wereldbibliotheek en freelance tekstredacteur onder de vlag van De zinnenwinkel. Zij studeerde cultuur- en wetenschapsstudies aan de Universiteit Maastricht en doctoreerde aan de Letterenfaculteit van de Universiteit Leiden. Lange tijd was zij ook verantwoordelijk voor de tekstredactie van Streven.

Frank Saenen
(*1968) is leraar geschiedenis en esthetica aan het Xaveriuscollege in Borgerhout. Als leraar in deze twee vakken hoopt hij werkvormen en onderzoeksdomeinen te kunnen exploreren waarbij de jongvolwassen leerlingen de meerwaarde leren aanvoelen van een grondig begrip van historische en culturele ontwikkelingen als brug naar een rijkere vorm van burgerzin.

Maarten Van Alstein
(*1978) is historicus en politiek wetenschapper. Hij werkt als onderzoeker bij het Vlaams Vredesinstituut en is geïnteresseerd in de herinnering aan politiek geweld, conflicthantering en de verhouding tussen moderniteit en geweld.

Nynke van Uffelen
(*1996) studeerde wijsbegeerte en politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Ze is gepassioneerd over politieke filosofie en filosofie van de opvoeding en het onderwijs. Favoriete thema’s zijn burgerschap, het syndroom van Down en sociale rechtvaardigheid. Momenteel werkt ze aan haar doctoraat over de ethische aspecten van energieopslag bij de TU Delft.

Martha Claeys
(*1994) is als doctoranda verbonden aan het FWO en de Universiteit Antwerpen. Daar is ze lid van het centrum voor Ethiek en het centrum voor Europese filosofie. Martha heeft een Master in de wijsbegeerte van de UA (2016), spendeerde een tijd van die studie aan de Freie Universität Berlin, en behaalde een Master in de Humanities aan de Universiteit van Chicago (2017). In haar doctoraatsonderzoek gaat ze op zoek naar de vraag welke rol trots kan spelen in een goed leven. Haar interesse ligt bij de morele psychologie en de filosofie van de emotie. Naast haar academisch werk publiceert Martha graag opinies en essays, en is ze host en producer van de filosofische podcast Kluwen.

Ana Van Liedekerke
(*1997) studeerde Wijsbegeerte en Westerse Literatuur aan de KU Leuven en is hoofdredacteur van het Leuvense studentenblad Veto. Ze schrijft poëzierecensies voor de Poëziekrant en werkt over de filosofie van de literatuur en de autonomie van het kunstwerk.

*

Frederik Hulstaert stond in voor de grafische vormgeving van onze website, en in het verleden ook van ons drukwerk.

Margot Bloemen is onze webdeveloper. Zij maakte ook de website van Jan Fabre en die van Deus ex Machina. Ze bouwde deze website en verbeterde de technische koppelingen naar onze sociale media.