Dossier: Agamben

De vijf artikelen in dit dossier zijn alle van de hand van ons oud-redactielid Georges De Schrijver SJ, die de jaren voor zijn dood intensief bezig was met zijn studie van de boeken van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben, die in zijn werk het snijpunt tussen de wijsbegeerte en de theologie opzocht en in de traditie staat van Martin Heidegger, Walter Benjamin en Simone Weil. Deze vijf artikelen van Georges bieden een mooi overzicht van het denken van Agamben.