Steun ons

Een ijstijd is aangebroken in de cultuursector. Ook bij Streven is een koude wind opgestoken: voor ons is sinds 1 januari 2017 de subsidie van de Vlaamse overheid weggevallen. Dankzij een jaarlijkse gift van UCSIA en een aanzienlijke financiële input van de Vlaamse jezuïeten is Streven daarna nog drie jaar als gedrukt tijdschrift overeind gebleven. Wij zijn UCSIA en het bestuur van de jezuïeten hier zeer dankbaar voor. Toen duidelijk werd dat de jezuïeten de menselijke en financiële middelen niet meer hadden om Streven te blijven ondersteunen, hebben wij geprobeerd een inbedding te vinden in een bevriende organisatie, in de hoop dat een dergelijke verankering vruchtbaar zou worden voor beide partners. Hoewel de gesprekken ver gevorderd waren, is uiteindelijk gebleken dat het aan een voldoende sterk gemeenschappelijk draagvlak ontbrak. Een zinvolle integratie van Streven binnen die instelling bleek niet haalbaar. Om deze redenen hebben wij het pijnlijke besluit moeten nemen dat 2019 de laatste jaargang was van Streven als gedrukt tijdschrift. Uiteraard betreuren wij dit ten zeerste, maar de middelen om een gedrukte uitgave te blijven maken ontbreken eenvoudig.

Wel streeft de redactie ernaar Streven als digitaal platform voort te zetten op deze website. Wij hopen u hier geregeld als lezer terug te zien. Zonder uw vrije bijdrage kunnen wij echter nauwelijks functioneren. Waardeert u deze website, maak dan nu een bedrag naar keuze over via de onderstaande veilige methode! Wij danken u hartelijk hiervoor.

Bedrag