Steun ons

Het zal u niet zijn ontgaan: een ijstijd is aangebroken in de cultuursector. Ook bij Streven is een koude wind opgestoken: voor ons is sinds 1 januari 2017 de subsidie van de Vlaamse overheid weggevallen. Streven wil u echter graag blijven bedienen met inspirerende en bedachtzame essays. Juist in de wereld van vandaag waarin haastig verwoorde en weinig doordachte opvattingen alsmaar belangrijker lijken te worden, is daar nood aan. De redactie van Streven gelooft in de missie die zij heeft, ook – of misschien wel juist – nu. Wij willen het blad graag in dezelfde geest voortzetten. Wij mogen ons hierbij gesteund weten door de Vlaamse jezuïeten en door UCSIA.

Maar het wegvallen van de subsidie van de Vlaamse overheid betekent dat het financieel niet mogelijk is Streven op dezelfde voet voort te zetten. In overleg met onze partners is daarom besloten dat ons blad vanaf 1 januari 2018 als tweemaandelijkse uitgave verschijnt, dat wil zeggen zes keer per jaar. Wel zijn deze nummers iets dikker: we gaan van 96 naar 112 bladzijden per nummer. Tegelijk zal de website worden vernieuwd, en intensiever worden benut. Een gedeelte van de teksten in het gedrukte nummer zal ook online worden aangeboden. Daarnaast zal de website de ruimte bieden voor reacties op actuele ontwikkelingen – bijvoorbeeld door artikelen uit ons archief op de website te plaatsen, wanneer zij een licht op actuele gebeurtenissen werpen. Ook zal het mogelijk zijn te reageren op bijdragen. Voor de goede orde: de huidige redactie ziet het gedrukte blad vooralsnog als haar kernactiviteit, dus het is zeker niet de bedoeling dat Streven zal veranderen in een alleen digitale publicatie. Maar met al verandert het aanbod van Streven: van een gedrukt blad wordt Streven een blad plus een website, en daarnaast zullen bij gelegenheid ook lezingen en andere activiteiten worden aangeboden.

Ondanks de genoemde aanpassingen is extra financiële ondersteuning vanuit ons lezerspubliek noodzakelijk.

MET EEN ABONNEMENT HELPT U STREVEN  IN ZIJN VOORTBESTAAN
(ÉN ONTVANGT U ALLE GEDRUKTE NUMMERS OP UW DEURMAT)!

Bent u reeds abonnee? Geweldig! Ook dan kunt u ons nog een extra steuntje in de rug geven:

  • Kent u iemand van wie u denkt dat ons blad hem of haar aanspreekt? U zou hem of haar een abonnement cadeau kunnen doen.
  • Ook kunt u een donatie doen, ons rekeningnummer staat onderaan deze pagina.
  • Wenst u Streven te ondersteunen met een gift van 100 euro of meer en vermeld te worden als mecenas, neemt u ook dan contact op met het redactiesecretariaat.
  • En mocht u ons in contact kunnen brengen met een persoon die, of een bedrijf dat, bereid en in staat is ons blad substantieel te ondersteunen, neemt u ook dan contact op met ons secretariaat.

Hecht u aan het voortbestaan van Streven, ook op langere termijn: we hebben uw steun hard nodig!

Rekeningnummer Streven:
IBAN: BE23 4098 5158 7191
BIC: KREDBEBB