Over

Streven vrijplaats is een ontmoetingsplaats voor uiteenlopende meningen en opvattingen. We volgen ontwikkelingen in kunst, cultuur, filosofie, religie, wereld- en levensbeschouwing, politiek, wetenschap en maatschappij. Onze blik richt zich niet alleen op de actualiteit en de eigen regio. We putten uit een rijke geschiedenis en gaan tot ver buiten ons taalgebied op zoek naar relevante thema’s. In het bijzonder trachten we die inzichten, gedachten en standpunten te verzamelen waarvan mensen het waardevol vinden om ze met anderen te delen. Vanuit deze houding van openheid willen we bijdragen aan het publieke debat in het Nederlandse taalgebied.

Van auteurs verwachten we een toegankelijke uiteenzetting die voor een breed publiek is geschreven. Simplificaties willen we echter zoveel mogelijk uit de weg gaan. Bijdragen dienen te getuigen van oprecht engagement met het onderwerp, van kritische geest en zorgvuldige studie. Er is ruimte voor een geduldige verkenning die uitnodigt tot slow reading. Ook aan de vorm hechten we veel belang. We staan in een lange traditie van kwaliteitsvolle essayistiek die we hier wensen voort te zetten. Streven vrijplaats staat, net als voorheen het tijdschrift Streven, voor genuanceerd en weloverwogen denken, gevat in een mooi en helder essay.