Ger Groot

De schizofrene universiteit

De universiteit en de ‘wetenschap’ die er bedreven wordt, verzeilen steeds meer in een academisch en maatschappelijk isolement, met als gevolg dat haar tweede taak – beroepsopleiding – haar reden van bestaan wordt. Rendement en maatschappelijk nut spelen voortaan een doorslaggevende rol. Ze drijven een wig tussen natuur- en geesteswetenschap, tussen wetenschappelijke problemen en levensvragen. Tengevolge van deze schizofrenie vervult de universiteit niet langer haar ori├źnterende functie in de samenleving.

verschenen: November 1995, blz. 880

jaargang: 62/10