Jan van Gerven

Denken over economie en samenleving

Van de late middeleeuwen tot in de 19e eeuw

Weber zag de zestiende eeuw als een revolutionaire eeuw met het Calvinisme als nieuwe ideologie. Vanuit de ‘histoire nouvelle’ die de constanten in samenleving en mentaliteit van de late middeleeuwen tot de eerste fasen van de industriële revolutie beklemtoont, kan men Webers visie in vraag stellen. econom. & samenleving : v.d. late middeleeuwen tot in de 19e eeuw

verschenen: Juli 1989, blz. 875

jaargang: 56/10