Th. P.M. de Jong

Economische groei

Naar aanleiding van een aantal studies van Van der Wee bespreekt de auteur economische groei als verschijnsel en als realiteit. Waarbij o.a. wordt gewezen op het feit dat bv. in 1825 het vermogen zeker het tienvoudige heeft bedragen van het nationale inkomen, terwijl thans die verhouding ligt op circa vijf tot een. Voor een beoordeling van de welvaart zou mend us voor die tijd moeten kijken naar het vermogen en thans naar het bereikte inkomen. Van belang is ook dat de groei)theoreie kritisch wordt bekeken. Conclusie is, dat Van der Wee’s sterkte juist gelegen is in de relativering van de eigen sociaal-economische situatie:: iets waaraan het bij de economische geschiedenis in het Noorden nogal eens ontbreekt.

verschenen: Juli 1974, blz. 965

jaargang: 41/10