Thomas Quartier

Extreem ritualiseren: ‘Industrial rock’

Over politiek en zingeving binnen een subcultureel verschijnsel

Is het daadwerkelijk het geval dat mensen die tot een bepaalde subculturele stroming behoren tot extremisme neigen en een nihilistische kijk op het leven hebben? Subculturen worden vaak met vooroordelen bejegend. Maar wellicht zijn het veeleer manieren om de autonomie van het individu op de voorgrond te plaatsen. Het voorbeeld van de band KMFDM, die bij de stroming van de industrial hoort, wijst in deze richting. Een analyse van teksten en optredens van deze band met behulp van rituele theorieën kan nieuwe perspectieven op vorm en inhoud van dit soort verschijnselen openen.

verschenen: Februari 2005, blz. 148

jaargang: 72/02