H. Wuyts

Gemeente, hoeksteen van de democratie ?

In Streven, juli 1976 (blz. 869-874), wees F. Nieuwenhof op de ‘ontregeling van de democratie’ door de alom opdringende ‘schaalvergroting’. Dit probleem wordt hier vertaald naar de concrete situatie in België, waar zopas honderden gemeenten tot grotere eenheden werden samengevoegd en waar de recente gemeenteraadsverkiezingen overwegend in het teken stonden van nationale partij-politieke programma’s.

verschenen: Januari 1977, blz. 316

jaargang: 44/04