Th. P.M. de Jong

Het Nederlandse bankwezen in viervoud

Na een korte behandeling van het ontstaan van de banken en hun functie in de crisisperiode na de Eerste Wereldoorlog schenkt de auteur vooral aandacht aan de veranderende rol van de banken in de huidige financierings- en investeringspolitiek. Een overzicht van de balanstotalen der diverse banken en de percentages maakt de beschouwingen zeer concreet.

verschenen: December 1974, blz. 195

jaargang: 42/03