Robert Hotz

Het patriarchaat van Moskou in de ban van het nationalisme

Van oorsprong zijn de Russische staat en de Russisch-orthodoxe kerk innig met elkaar verbonden. In het patriarchaat van Moskou is de laatste jaren een patriottisch, nationalistisch front ontstaan, dat steeds harder de oecumene afwijst. Eens te meer loopt de kerk daardoor het gevaar politiek misbruikt te worden.

verschenen: Juli 1999, blz. 591

jaargang: 66/07