Henk Jans

Kiezen voor mens of natuur?

Ecologische ethiek: een (on)vermijdbaar dilemma?

De roep om een ecologische ethiek wekt grondige twijfels aan de zowel theoretische als praktische plaatsbepaling van de mens in het geheel van de natuur. Met enig inzicht in de volstrekt eigen aard van de ecologische impasses verbindt deze bijdrage een (eerste) verkenning van de aangewezen materiële (bevolkings- en consumptiedruk) en spirituele (technisch-wetenschappelijke en ideologische instelling) wortels van de ecologische wan-toestanden. ecologische ethiek : een (on)vermijdbaar dilemma ? (1989)

verschenen: Mei 1989, blz. 727

jaargang: 56/08