Harry Hoefnagels

Maatschappelijk geëngageerde sociologie

Uit een terechte zorg om wetenschappelijke objectiviteit beperkt de sociologie zich doorgaans en/of principieel tot de studie en analyse van samenlevingsproblemen binnen de bestaande maatschappij. Als ervaringswetenschap kan (mag en moet) zij daarbij echter ook volstrekt nieuwe dimensies helpen ontdekken – zoals de vooralsnog onoplosbaar gebleken impasses op ecologisch en economisch gebied, op het vlak van tewerkstelling en de Noord-Zuid-tegenstelling – die haar nopen tot een uitdrukkelijke, zij het riskante kritiek op het gangbare maatschappelijke denken.

verschenen: Juni 1988, blz. 793

jaargang: 55/09