J.H. van Meurs

Psychotherapie

Een globaal overzicht

Bij een globale verkenning van het gebied dat psychotherapie genoemd wordt, blijkt dat met het aangeven van diversiteit en mogelijke overeenkomsten in werking, zonder dat op de theorie(ën) diep wordt ingegaan, de grenzen naar het gewone menselijke helpende contact en naar brainwashing vloeiend zijn. De psychotherapie kan worden opgevat als een gespecificeerde hulp bij niet-gespecificeerde menselijke problemen van enige omvang.

verschenen: Oktober 1977, blz. 12

jaargang: 45/01