L. Janssen

Snelle bevolkingsgroei als bevolkingsprobleem

Na globaal de feiten van het bevolkinsprobleem uiteengezet te hebben, gaat de auteur nader in op de kwesties die dit oproept voor inkomensvorming (inkomen per hoofd), inkomensverdeling, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en woonsituatie. Schrijver confronteert de gevolgen van de snelle bevolkingsgroei met de doelstellingen van de overheid in de ontwikkelingslanden o phet gebied van: inkomensvorming, inkomensverdeling, werkegelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg en urbanisatie. De problemen wegen zo zwaar dat men van overheidswege in de ontwikkelingslanden geneigd is een bevolkingspolitiek te voeren.

verschenen: Januari 1974, blz. 344

jaargang: 41/04