Els Govers

Verplichte inburgering in Nederland is geen succes

Het resultaat van het inburgeringsbeleid in Nederland is beneden de maat. Gemeenten maken hun regiefunctie niet waar, scholen bieden onvoldoende maatwerk, veel nieuwkomers haken vroegtijdig af en de begeleiding is niet goed genoeg. Een Taskforce Inburgering moet de ‘Wet inburgering nieuwkomers’ verbeteren. Hopelijk is dit niet te laat voor de huidige cursisten.

verschenen: December 2000, blz. 1011

jaargang: 67/11