Yvan Lebrun

Vroegtijdige meertaligheid

Brengt vroegtijdige meertaligheid eerder nadelen dan voordelen met zich mee voor de ontwikkeling van het kind? Dat blijkt ook onder vaklui een uitermate controversiële kwestie te zijn. De auteur betwist de gegrondheid van de veelal negatieve appreciaties en betoogt dat vroegtijdige meertaligheid het taalvermogen op gunstige wijze beïnvloedt en verrijkt, als maar een aantal – vrij strikte – voorwaarden in acht worden genomen.

verschenen: Juli 1978, blz. 887

jaargang: 45/10