Bernard Sesboüé

1517-2017: 500 jaar na Luther

Op 31 oktober jongstleden begon de viering van de vijfhonderdste verjaardag van de Reformatie. Dit is een mooie aanleiding om terug te kijken op deze droevige geschiedenis, de oorzaken ervan te onderzoeken en na te gaan hoe de verdeeldheid kan worden overwonnen die nog voort bestaat.

verschenen: April 2017, blz. 332

jaargang: 84/04