Herman Simissen

‘1984’ en kennis van het verleden

George Orwell over het belang van geschiedschrijving

Een van de thema’s in ‘1984’, de beroemde roman van de Engelse schrijver George Orwell, is de omgang met het verleden. Deze thematiek wortelt in de ervaringen van de auteur tijdens de Spaanse Burgeroorlog, toen hij meemaakte hoe verschillende partijlijnen de verslaggeving naar hun hand probeerden te zetten. Het onderwerp zou Orwell de rest van zijn leven bezig blijven houden, en culmineerde in de afschrikwekkende wereld van 1984.

verschenen: Oktober 2014, blz. 815

jaargang: 81/09