Herman Simissen

200 jaar Rijkswaterstaat

De strijd met het water maakt vanaf de vroegste bewoning deel uit van de geschiedenis van de lage landen. Naar aanleiding van het tweehonderdjarig bestaan van de Nederlandse Rijkswaterstaat is een boek verschenen dat de talrijke technische prestaties van die organisatie op het gebied van waterbeheersing en infrastructuur in hun maatschappelijke en politieke context plaatst. Een voorbeeld van ‘intertextualistische geschiedschrijving’.

verschenen: Oktober 1998, blz. 797

jaargang: 65/09