Bruno Segers

9/11 en haar gevolgen

Bij het hedendaagse discours over terreur en terrorisme

Het diffuus gevoel van angst voor terroristische aanslagen lijkt in het Westen (gelukkig) niet in verhouding te staan met de effectieve schade. In dit artikel wordt niet beweerd dat de dreiging van aanslagen geen reëel gevaar zou zijn, maar wordt de vraag

verschenen: April 2009, blz. 318

jaargang: 76/04