Peter Vandermeersch

9e Internationaal Congres van de AIEMPR/P

*Association Internationale d’Etudes Médico-Psychologiques et Religieuses* *katholieke medici en analytici* *integratie menswetenschappen in christelijk mensbeeld*

verschenen: November 1981, blz. 181

jaargang: 49/02