Rauol Bauer

A.J. Toynbee

Theologia Historici

In zijn monumentale Study of History beschreef Toynbee opgang, verloop en ondergang van de beschavingen aan de hand van een uitdaging-antwoord-model met onverbloemd theologische inslag. Al voert zijn benadering van de geschiedenis tot een uitgesproken positieve waardering van de ‘Hogere Godsdiensten’ en met name het christendom, toch hebben volgens hem ook die religies gefaald door een terugval in het oude ‘collectief en exclusief egocentrisme’.

verschenen: December 1983, blz. 241

jaargang: 51/03