Wim Van Mulders

A.R. Penck

Het teken als subversie

De door experimenteer-moeheid dood gewaande schilderkunst is in Amerika en Europa aan een wederopleving toe. De orginele plaats daarin van de DDR-kunstenaar A.R. Penck wordt in zijn ‘sociaal-realistisch’ vaderland enigszins ten onrechte geboudeerd. Met zijn zowel figuratieve als abstracte, grafische en picturale werk verbindt Penck uitgesproken didactische bedoelingen en initiatieven.

verschenen: April 1981, blz. 608

jaargang: 48/07