Eric De Kuyper

A Wedding van Robert Altman

Hoe intrigerend en boeiend een theaterstuk of een film zonder hoofdpersonage – d.i. met een tien- of twintigtal even belangwekkende personages – kan zijn, ervaar je telkens weer bij een Tsjechow of kan je verrast opmerken in R. Altmans ‘Nashville’ van 1975. In zijn recente ‘A Wedding’ heeft de cineast dat experiment met nóg meer personages willen overdoen, maar dit keer is zijn zogenaamd sarcasme zo doorzichtig, voorspelbaar en afstandelijk dat het de toeschouwer niet of nauwelijks beroert.

verschenen: Februari 1979, blz. 449

jaargang: 46/05