Hugo Roeffaers

Aandacht en aanwezigheid

Is er een dialoog mogelijk tussen geloof en wetenschap? Neen, zegt Bodifée in zijn recent essay Aandacht en aanwezigheid. Wie zijn gelovige levenshouding wil verantwoorden dient zijn wetenschappelijke ingesteldheid en taal resoluut in te ruilen voor de intuïtieve en muzikale taal. Een uitdagende stellingname die jammer genoeg te vaak in haar eigen woorden verstrikt raakt. Bodifée over dialoog geloof-wetenschap

verschenen: Januari 1992, blz. 319

jaargang: 59/04