Othman El Hammouchi

In de loop van de geschiedenis is het onderwijs ingrijpend veranderd. Het is niet langer gericht op vorming en ontplooiing, maar gericht op disciplinering en inschakeling in productielijnen en procedures. De belangrijkste ommekeer die moet gebeuren in ons denken over onderwijs is de groei van de leerling opnieuw te begrijpen als de ontwikke¬ling van zijn autonomie en vrijheid.

verschenen: maart-april 2018, blz. 143

jaargang: 85/02