Geert Verschuuren

Aap of Adam?

Wetenschap binnenste buiten

Dat er evolutie is betwisten tegenwoordig alleen nog de creationisten. Die richten zich vooral tegen de allesomvattende verklaring van het evolutionisme waarin ze een concurrerende tweelingbroer herkennen. Heel wat misverstanden zouden uit de weg geruimd kunnen worden als beiden een onderscheid wisten te maken tussen de oorzaken en de gronden van het bestaan.

verschenen: Maart 1993, blz. 259

jaargang: 60/03