Ludo Abicht

Ach Europa

Het ontwerp voor een Europese grondwet versus de Europese droom

Vorig jaar verwierp een duidelijke meerderheid van de Franse en Nederlandse kiezers het ontwerp voor een Europese grondwet. De auteur interpreteert dit ‘neen’ als een protest tegen de ondubbelzinnig neoliberale tendens van dit ontwerp, dat fundamenteel afwijkt van de oorspronkelijke doelstellingen van de stichters van het verenigde Europa, en ziet de afwijzing als een keuze voor een Europese grondwet waarin de sociale verworvenheden niet worden afgebroken, maar integendeel worden uitgebreid voor alle Europese burgers.

verschenen: Februari 2006, blz. 142

jaargang: 73/02