Herman Simissen

‘Ach menschen, wil eens even hooren’

Straatzangers en rampenliederen

Tegenwoordig worden we door massamedia razendsnel op de hoogte gebracht van gebeurtenissen overal ter wereld. In vroeger tijden vervulden straatliederen deze rol. Straatzangers brachten hun publiek op de hoogte van opmerkelijke voorvallen die zich in binnen- en buitenland hadden voorgedaan. Zij berichtten bijvoorbeeld over rampen, zoals aan de hand van voorbeelden wordt getoond.

verschenen: April 2014, blz. 325

jaargang: 81/04