L.L.S. Bartalits

Acht jaar golfoorlog tussen Irak en Iran

Alleen dank zij een verregaande overeenstemming tussen de twee supermachten, werd door bemiddeling van de Verenigde Naties een einde gemaakt aan de langdurige en gruwelijke oorlog tussen Irak en Iran. In het licht van het al eeuwenoude antagonisme tussen beide landen peilt de auteur naar de eigenlijke motieven van de Iraakse en Iraanse leiders, en probeert hij te achterhalen waarom Iran zich tenslotte toch gedwongen zag een wapenstilstand te aanvaarden. Golfoorlog Irak-Iran : acht jaar aan de gang (1989)

verschenen: Januari 1989, blz. 318

jaargang: 56/04