Rudi Bleys

Achter de coulissen van een beschavingsproces

Haast een halve eeuw na de eerste publicatie ervan wekt Elias’ ‘Ueber den Prozess der Zivilisation’ opnieuw en dit keer vlop de nu eens enthousiaste dan weer erg kritische belangstelling van sociologen en historici. De auteur behandelt achtereenvolgens Elias’ beschrijvende en theoretische benadering van het beschavingsproces als een groeiende ‘affectencontrole’ onder dwang van de staat en/of de samenleving, en de veelvuldige correcties of krtieken die daarop door etnologen, historici en sociologen zijn uitgebracht.

verschenen: Oktober 1984, blz. 7

jaargang: 52/01