Georges De Schrijver

Achtergronden van het atheïsme

Naar aanleiding van een bezinning op de onderscheiden vormen van ‘ongeloof’ in onze eigen maatschappij, vraagt de auteur zich af of het strijdend atheïsme van onze dagen wel terecht geldt als de ergste ‘vijand’ van een christelijk geïnspireerde samen-leving. Is het niet veeleer het ‘niet beleden, maar beleefde’ atheïsme van een geprivatiseerde, burgerlijke religositeit, die nu eens op louter sociale conventies berust, dan weer uitdrukkelijk gehanteerd wordt als een legitimatie van het heersend bestel?

verschenen: Februari 1983, blz. 387

jaargang: 50/05