Carlos Tindemans

Acteurslexicon

*Coffeng* *Lexicon van Nederlandse tonelisten* *Honig* *Acteurs- en kleinkunstenaarslexicon*

verschenen: Oktober 1985, blz. 78

jaargang: 53/01