Bruno Segers

Adam Smith, profeet van het platte eigenbelang?

De bekende Schotse filosoof Adam Smith (1723-1790) wordt vaak door vrijemarktfundamentalisten aangehaald als verdediger van de vrije markt die er, als een ‘onzichtbare hand’, voor zou zorgen dat het eigenbelang het algemeen belang zou dienen. Maar Smith was niet enkel de schrijver van een boek over economie, hij was een moralist die zocht hoe de mens een welgevuld, volwaardig en decent leven kan leiden. Onze tijd heeft dit zo goed als vergeten.

verschenen: September 2017, blz. 707

jaargang: 84/08