Johan Sanctorum

Af en toe klepperen de zonneblinden

Over de excuuscultuur

Het christelijk motief van de vergeving en de verzoening schijnt vervangen door het postmoderne ritueel van de ontkenning en de relativering, vervat in het woord ‘sorry. Onze relatie met het verleden en met de doden is sinds de moderniteit geblokkeerd: we zijn de doden geen verantwoording meer verschuldigd, zij worden integendeel gezien als noodzakelijke bouwstenen van onze eigen vooruitgang. Als een verbloemde getuigenis van deze roofdierdoctrine wordt het darwinisme opgevoerd, gekoppeld aan het negentiende-eeuwse paradigma van het wetenschappelijk positivisme en kolonialisme.

verschenen: Juli 2009, blz. 581

jaargang: 76/07