Louis P. Peronne

Afghanistan, ‘democratische’ revolutie en islamitische opstand

De in 1895 door de toenmalige grootmachten Groot-Brittanië en Rusland zorgvuldig afgegrendelde bufferstaat is niet meer. Met de ‘democratische’ revolutie van 1977 heeft de overheersende invloed – en bevoogding? – van de Sovjet-Unie een hoogtepunt bereikt. De grote vraag blijft of de Sovjet-Unie werkelijk bereid is ook militair tussenbeide te komen, mocht het voornamelijk islamitische verzet het bestaande regime dreigen omver te werpen.

verschenen: Oktober 1979, blz. 65

jaargang: 47/01