Stefaan Marysse

Afrika: crisis als catharsis?

De jaren tachtig en negentig lijken voor Sub Sahara Afrika verloren decennia. Het onderwijs, de gezondheidstoestand en het inkomen per hoofd daalt er op een schrikbarende manier. Daarenboven worden de lasten van de crisis, die het gevolg zijn van zowel internationale als interne factoren, afgewenteld op de zwakkere lagen van de bevolking. Achter de marginalisatie van het zwarte kontinent in de wereld tekenen zich niet enkel grote verschillen tussen landen af, maar ook in de landen waar de crisis het diepst is, zijn er tekenen van een nieuwe realiteit die in het veralgemeend pessimisme over Afrika te weinig worden gezien.

verschenen: Juli 1994, blz. 590

jaargang: 61/07